Kobieta z kurą

Julian Fałat

przed 1885

Julian Fałat był nie tylko autorem wielkoformatowych obrazów olejnych, ale też uznanym akwarelistą. Pisano o nim, że nie szuka powabnego efektu, maluje surowo, śmiało i ma pewność ruchów wymaganą w technice, która nie znosi żadnych poprawek. Za najlepsze jego prace uważano „oblicza i typy wiejskie”. Przedstawiony tu obraz wykonany został w technice akwareli i podrysowany ołówkiem. Ukazuje wiejską kobietę z chustą na głowie, trzymającą w ramionach czarną kurę.