Pan z gramofonem

Marek Włodarski

1926

Marek Włodarski (właść. Henryk Streng) studiował u Fernanda Légera w Académie Moderne w Paryżu. Pod jego wpływem tworzył dzieła awangardowe i kubistyczne. Przedstawiony tu obraz ukazuje mężczyznę w żółtym garniturze, złożonego z walców i kół, który ruchem ręki uruchamia gramofon.

Dowiedz się więcej